2020

Veiquí ‘ribada l’anna novela.

Que 2020 siguesse ‘n’annada de bonurs, los mai simples que ‘quò poguesse mas los pus prigonds. Que la jòia vos siàia fruchosa.