Stacja transformatorowa / Transformer station

  • Zdjęcie wykonane w HDR dzięki uprzejmości LG G4
  • (English version) Picture taken in HDR courtesy of LG G4

Virada lemosina per lu bilhet dau ‘vendres :

Poste tranformator dins la campanha

Source : Stacja transformatorowa / Transformer station

Publicités